Mr. Morningstar
i want a lover i don't have to love
Достижения в жизни: протащиться от психопата-демона в форме дорито.


@темы: олени в лесу читали Булгакова